Khi Anh Đi

Tác giả:


Bụi chuối sau nhà có lần ghi chứng tích
Những ngày nghịch anh ra phóng phi tiêu
Khi anh đi nhớ nhiều ngôi nhà đó
Một đời cha – đời mẹ bỗng đìu hiu

Khi anh đi tháng hai về qua phố
Đêm bay trên sông không thấy con đò
Qua An Hải những ngày thơ mắt ngó
Đời nước sông Hàn thuở ấy chưa lo

Khi anh đi đêm chào xa Đà Nẵng
Mẹ và em thành nặng chiếc ba lô
Trong lòng phi cơ bên quan tài bạn
Nghỉ cuộc chơi rồi về lại phương nam

Khi anh đi đã gần hai mươi tuổi
Ai biết đời sau xấc bất xang bang!

Tháng 6, 22, 03

 

Thảo luận cho bài: "Khi Anh Đi"