Khi Bóng Đêm Về

Tác giả:

Khi Bóng Đêm Về

 Lê Trọng Nguyễn


Lê Trọng Nguyễn


(1958)

Nhịp 3/4

boston

Sàn gỗ âm thanh vây kín
Mắt em tràn ứ lời
Tưởng có yêu trong câm nín
Bắt ta buồn nhớ rồi
Quày rượu nghiêng như sân khấu
Lại vang tiếng nhạc đượm sầu
Tài chí tơi bời bên má ướp màu vôi.
Làn tóc thanh xuân qua mất
Biết em vào lúc này
Tưởng có yêu nhau ngây ngất
Sống qua ngày tháng gầy
Mà rượu ôi sao mặn chát
Lại còn đắng như cuộc đời
Gục đầu vào ly ta quên mất thời gian.

Tài liệu tham khảo: Sao Đêm và những bài ca khác của Lê Trọng Nguyễn, Khai Trí xuất bản, 1971

 

Thảo luận cho bài: "Khi Bóng Đêm Về"