Khi Bóng Trăng Vàng Lên Khơi

Tác giả:

Khi Bóng Trăng Vàng Lên Khơi

 Châu Kỳ


Hồ Đình Phương


Có những đêm dài
lòng riêng buồn trông sương khói
Đàn lắng lắng hiên ngoài
nghe lạnh lùng theo gió lơi…
Có những đêm dài
Nhìn hoa tàn bay phơi phới
Ngừng nắn phím u hoài
Nghe tiếng côn trùng chơi vơi…
Ôi tiếc ngày xanh,
trên bến xuân thanh bình
Ta say đón hương tình
cùng ai đắm duyên lành nhìn vầng trăng tàn ánh.
Cố xóa đêm dài
Vì ai giờ theo muôn lối
Lòng vẫn nhớ cung đời
Khi bóng trăng vàng lên khơi…

 

Thảo luận cho bài: "Khi Bóng Trăng Vàng Lên Khơi"