Khi Chàng Còn Chưa

Tác giả:

Nhìn lũ trẻ vòng vòng nhạc ngựa
Nghe nhạc mưa trăn trở đất mềm
Theo đôi cánh bướm bay lên
Tà dương vạt nắng phai trên cuối chiều

Nhảy chậm lại em yêu chớ vội
Ðời không dài nhạc hội còn dài
Mỗi ngày ta vội như bay
Thăm nhau chiếu lệ chẳng hay đáp lời

Ngày vất vả nghỉ ngơi thoải mái
Nhạc trăm dòng réo mãi trong tâm
Ta quên bẵng bạn bè thân
Coi như họ đã vãng phần xanh rêu

Nhảy chậm lại em yêu chớ vội
Ðời không dài, nhạc hội chưa vơi
Khi ta hối hả tới nơi
Kể như phân nửa cuộc vui đã tàn

Khi vội vã lo toan quá sức
Kể như ta vội vứt gói quà
Ðến từ tình nghĩa thiết tha
Vứt khi chưa mở xót xa cách gì

Ðời đâu phải cuộc thi nước rút
Hãy khoan thai hưởng chút thư nhàn
Lắng nghe câu hát điệu đàn
Trước khi nhạc rứt , khi chàng còn chưạ

(Phóng chuyển từ bài thơ Slow Dance,
của tác giả vô danh)

Thảo luận cho bài: "Khi Chàng Còn Chưa"