Khi Cơn Mưa Dứt

Tác giả:

Khi Cơn Mưa Dứt

 Nguyễn Chí Hải


Khi dứt cơn mưa – anh trao em bóng nắng
Khi dứt cơn mưa anh trao em trăng rằm
Khi dứt cơn mưa trao em bầu trời xanh
Trao em dòng suối vắng
Lắng nghe tình yên lặng
Trao em dòng sông trôi

Khi dứt cơn mưa
Khi dứt cơn mưa
Bao nhiêu ưu phiền trôi theo bọt bèo
Khi dứt cơn mưa
Khi dứt cơn mưa
Trong xanh tình ta reo

 

Thảo luận cho bài: "Khi Cơn Mưa Dứt"