Khi Đã Xa Anh

Tác giả:

Khi Đã Xa Anh

 Nguyễn Tấn Hưng


Anh đi rồi còn đây thương và nhớ
Cơn mê này về đâu, ôi hình bóng!
Ðêm đêm nào vòng tay ôm thật ấm
Ðôi môi nồng tìm nhau không cần biết
Khi chia lìa tình ấy lắm bâng khuâng!

Anh đi rồi mùi riêng gây niềm nhớ
Ðưa em vào từng cơn mơ thầm kín
Trong tim này còn đây một hình bóng
Yêu anh nhiều tình ơi ôm mặt khóc
Ôi, hương nồng tình ái giết em thôi!

Rưng rưng sầu đầy vơi rụng trên tay
Trong cơn buồn vì ai mộng mơ say
Giữa canh khuya thao thức lệ chua cay
Nhớ thương anh ước hẹn một ngày mai!

Xa anh rồi tìm đâu tâm tình ấy
Ðưa em về mùa xuân trong màu mắt
Trên con đường tình yêu chung nhịp bước
Ðôi tim hồng vì nhau em chợt biết
Dư hương nồng tình ái giết em thôi! 

 

Thảo luận cho bài: "Khi Đã Xa Anh"