Khi Em Ăn Trái Nhãn Lồng

Tác giả:

(tặng anh Phạm Ninh)

Khi em ăn trái nhãn lồng
Chim quyên tháp cánh bay tìm bến mơ
Tôi ngồi bóc vỏ bài thơ
Tinh khôi hong trái tim giờ hóa non

Thia lia quen chậu nhớ nguồn
Còn ta nhân ngãi tình non hóa già
Khi em lột trái nhãn ra
Răng đè lên hột nhãn và môi em

Gió luồn giữa khoé nụ thơm
Tôi ngây ngất chết yên lành vô tư

Tháng 2/03 Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Khi Em Ăn Trái Nhãn Lồng"