Khi em đi xa

Tác giả:

Khi em đi chưa mưa
Mới thấy mình vô lí
Sao dám gửi đăng thơ
Lên trang chiều ủy mị

Khi em đi mưa rơi
Lại thấy mình có lí
Vì phút giây bồi hồi
Biết nhìn sau giọt lụy

Khi em đi xa quê
Mới hiểu lòng ngõ vắng
Nghe bánh xe nặng nề
Nghiến phương mây thầm lặng

Khi em đi mịt mùng
Lại thấy mình bão táp
Đặt câu hỏi cuối cùng
Bao giờ em giải đáp
Bao giờ em có chồng ?

Thảo luận cho bài: "Khi em đi xa"