Khi Giấc Mơ Về

Tác giả:

Khi Giấc Mơ Về

 Đức Trí


 

Khi giấc mơ đã quay trở về Em vẫn không tin rằng có ngày em Sẽ đón anh nơi cuối đường… Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau Chính cũng nơi đây ta ngồi mơ Về giấc mơ nơi thiên đường… Rồi một ngày anh đi Em buồn như khóc anh đâu hay biết Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi khóc theo dêm dài. Dù giờ này anh biết Xa nhau năm tháng hôm nay anh cũng đã quay về đây, Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay ! ĐK:Nhưng tiếc thay anh ơi Những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, Chẳng có thiên đường bao giờ ! Anh biết em trách anh cũng vì anh Bước đi con đuờng nơi mà ta Chẳng thể đến với nhau bao giờ… PK: Ðường gập ghềnh anh đi, Riêng một mình anh đường dài anh đi Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì, Rồi chợt buồn em khóc Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh, Yêu anh cho dù phải cách xa anh ! … … … Khi giấc mơ đã quay trở về Em vẫn không tin rằng có ngày em Sẽ đón anh nơi cuối đường… Anh biết em trách anh cũng vì anh Bước đi con đuờng nơi mà ta Chẳng thể đến với nhau bao giờ. ( => PK: Ðường gập ghềnh …….. => … cách xa anh ) Nhưng tiếc thay anh ơi Những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, Chẳng có thiên đường bao giờ ! ( ĐK ……… ) Anh biết em trách anh cũng vì anh Bước đi con đuờng nơi mà ta Chẳng thể đến với nhau bao giờ…

 

Thảo luận cho bài: "Khi Giấc Mơ Về"