Khí Núi Ngàn Năm

Tác giả:

Ở đây khí núi đã ngàn năm
Quẩn lại quanh ta một chỗ nằm
Chợt hỏi bao giờ xương hóa thạch?
Nghe lời cát bụi vọng xa xăm…

*Nam Hà 1994

Thảo luận cho bài: "Khí Núi Ngàn Năm"