Khi Tình Nhạt Phai

Tác giả:

Khi Tình Nhạt Phai

 Ngoại Quốc (Trung Hoa)


Nguyễn Ngọc Thiện


Khi tình đã phai nhạt rồi người ơi
Anh tựa như áng mây mù khơi
Em nào biết có những đêm khóc thầm
Lòng nghe nhói vết đau trầm ngâm

Cho dù cách xa muôn trùng tình ơi
Ta còn ôm khát khao ngàn đời ôm khát khao trọn một đời
Như là giấc mơ hoa cuối trời như giấc mộng xa mờ
Đến bao giờ ta có nhau

Xin đừng khóc khi cuộc tình buồn tênh,
ôi cuộc sống quá bấp bênh
khát khao hôm nào
cũng vẫn còn đây
Nỗi nhớ dâng trào
Mãi mãi còn trao
Băng qua tháng năm ta còn thương nhớ
Sẽ không xa rời

CD – The Best of Chinese Melody – Bướm Đêm
Entertainment

 

Thảo luận cho bài: "Khi Tình Nhạt Phai"