Khi Xưa Em Bỏ Nhà Đi

Tác giả:

Khi Xưa Em Bỏ Nhà Đi

 Trần Quảng Nam


Trình bày:
Trần Quảng Nam

Hà ha hà ha hà ha…
Khi xưa em bỏ nhà đi có
Anh em ở lại đằng sau có
Sài Gòn xuôi ngược đèn xe có
Cuộc đời của em

Hôm nay đem lòng hoài hương có
Bên anh sương mù mùa thu có
Trong anh cõi lòng quạnh hiu nhớ
Mẹ già, một đời buồn tênh

ĐK :

Có lúc sẽ hỏi tại sao
giấc mơ mãi hoài chờ mong
Có lúc chúng ta về quê
Gặp nhau pháo vui đường dài
Có lúc gió thổi ngoài sông
Nhớ câu hát thơm đồng quê
Có lúc tóc buông bờ vai
Nhìn em mắt vương lệ nhòa
hà ha há há ha há

Khi xưa em bỏ nhà đi có
Mưa bay trong lòng thành đô có
Mây trôi bao kỷ niệm vui có
Cuộc đời của em

Hôm nay đem lòng hoài hương có
Đôi ta mơ về đường xưa có
Sài Gòn xưa còn gọi tên có
Mẹ già một đời chờ mong

ĐK :

Có lúc sẽ hỏi tại sao
giấc mơ mãi hoài chờ mong
Có lúc chúng ta về quê
Gặp nhau pháo vui đường dài
Có lúc gió thổi ngoài sông
Nhớ câu hát thơm đồng quê
Có lúc tóc buông bờ vai
Nhìn em mắt vương lệ nhòa
hà ha há há ha há 

 

Thảo luận cho bài: "Khi Xưa Em Bỏ Nhà Đi"