Khổ Qua

Tác giả:

Khổ Qua

 Hà Lan Phương


Thơ Trần Vũ Liên Tâm


Về đi!
Xa nhau bịn rịn mà chi.
Buồn sâu giếng mắt u sầu.
Buồn vơi giông tố, giữa ngày mùa Thu.

Vòng tay đã lơi.
Chân chùng bước tới.
Lưu luyến gì phút biệt ly.

Tiếc thời gian trôi. Tiếc tình yêu trao.
Duyên.
Gặp gỡ nào hân hoan.
Gặp gỡ nào hoang mang.
Duyên.
Chia tay nào cũng đắng cả!
Chia tan nào cũng cay!

Khổ hôm nay — nuốt trộng* –
ngủ giấc dài!
Đêm qua. Vị chát tan.
Tiễn.
Trời-Phương-Đông mai đến.

Bịn rịn buồn mà chi.
Về đi! 

 

Thảo luận cho bài: "Khổ Qua"