Khoa học loài người

Tác giả:

Dưới trận đòn tra, sức điện quay
Tiếng kêu vỡ ngực xé trời bay
Nửa phần nhân loại ngây-thơ hỏi:
Một vệ-tinh nào phóng nữa đây?
(7-9-63)

Thảo luận cho bài: "Khoa học loài người"