Khoa Học

Tác giả:

Khoa học loài người tiến đã cao
Phi thuyền kia định hướng phương nào?
Lực ly tâm ấy không dừng được
Nhân loại mai này biết tính sao?

Thảo luận cho bài: "Khoa Học"