Khỏa Thân Đêm

Tác giả:

Khỏa Thân Đêm

 Nguyễn Thiện Doãn


Bút Âm 


Trình bày:
Phi Thúy Hạnh

Gập người núi đợi . Đêm mềm môi say
Giòng sông dậy sóng . Ướt từng kẽ tay
Cào rách thân đêm dạng hồn rơi bóng
Ướt vành môi , nuốt trôi vạn lời

Giòng chảy ta ôm em gộp hơi , dập dồn
Tay níu kéo phần gối trắng mềm
Một say ta chốc thêm đêm vắng
Khe hồn hở , vách thân em cháy , cháy
Ừ khói đêm thầm đốt trăm nhánh chảy về sông

Đêm bất động lặng nghe hồn thơ vỡ
Người xa em nỗi nhớ đến tận cùng
Tay úp mặt lệ tràn qua khe hở
Chảy thành giòng trăm nhánh đổ về sông

Ta chảy suối trong nâng hồn bướm
Áp ngực lưng trần mỏi đôi tay
Ta chảy bướm hôn thầm nụ nở
Môi em đầy ta chết thềm môi em 

 

Thảo luận cho bài: "Khỏa Thân Đêm"