Khoảng cách

Tác giả:

Khi em xoay lưng lại với anh
Hai đứa cách nhau một vòng quay Trái Đất
Khi hai đứa mắt đã soi trong mắt
Thì không gian còn khoảng cách nào đâu

Thảo luận cho bài: "Khoảng cách"