Khoảng cách

Tác giả:

Thiên hà nào hơn xa em liền cạnh
Mộng trăm năm chia lạnh một hiểu lầm.

Thảo luận cho bài: "Khoảng cách"