Khoảng Lắng Phía Sau Thầy

Tác giả:

Khoảng Lắng Phía Sau Thầy

Nguyễn Ngọc Thiện


Có những giờ ra chơi em xòe tay buộc gió Có lúc nào bất chợt thấy thầy cuối hành lang Thầy đứng một mình thôi, vòng khói thuốc lung linh Đan thành làn mây trắng bay vào chốn mù khơi Có những giờ ra chơi em không còn vô tư Khi thấy thầy in bóng, hun hút cuối hành lang. Thầy nghĩ gì thầy ơi! có bụi phấn rơi rơi Rơi rơi bạc tóc thầy, rơi rơi bạc nếp nhăn Em nhớ mãi thầy ơi! em nhớ mãi thầy ơi! 

 

Thảo luận cho bài: "Khoảng Lắng Phía Sau Thầy"