Khoảng râm mát trên chiến trường

Tác giả:

Bỗng sững lại – nhận ra điều tất yếu
Khi loạt đạn găm – ngay giữa ngực mình
Lá cờ bay – lặng lẽ buông chiếc bóng
Đúng chỗ người chiến sĩ – mới hy sinh.

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Khoảng râm mát trên chiến trường"