Khoảng Trời Anh Trao

Tác giả:

Khoảng Trời Anh Trao

 Hà Nhật Linh


Thơ Ngọc Dung


Một lời đêm anh gọi
Mang theo cả mặt trời
Một lời đêm anh nói
Xôn xao trái tim em

Đêm bừng lên như sóng
Chợt dâng rồi chợt lùi
Ngày trôi về xa thẳm
Hoa tình nở đầy tim

Một chút nắng bên anh
Gửi đêm em thắp sáng
Một chút nắng anh mang
Đêm em thành ngọc bích

Có những lời cháy bỏng
Về dưới khoảng trời em
Dẫu chưa nhìn thấy mặt
Tiếng cười anh đâu đây

Chỉ nghe giọng anh nói
Em biết đời sẽ vui
Những ngày tình trọn vẹn
Hạnh phúc nở đầy tay 

 

Thảo luận cho bài: "Khoảng Trời Anh Trao"