Khoảnh Khắc

Tác giả:


khi nguời đàn bà nhìn thẳng qua khung cửa kính 
dòng xe cộ bận rộn xôn xao 
sườn đồi vàng khô cỏ 
muà xuân chỉ vưà qua 

thảng hoặc 

thấy tiền kiếp thoáng về 
bối rối ngày thiếu nữ 
ngại ngùng lo sợ mông lung 
ánh mắt sâu thẳm không cùng 
môi thốt lời ngượng ngập 

tiền kiếp nào 
khoảnh khắc nhỏ mong manh . 

đen kịt

Thảo luận cho bài: "Khoảnh Khắc"