Khoảnh Khắc

Tác giả:

( Tình vuột khỏi tay bao giờ trở lại 
Người – có nếm thử vị đắng tựa sầu đâu ) 

Có người hỏi tôi: quậy lên quá khứ để làm gì 
Đưa ra khỏi bóng tối hình dáng của nỗi nhớ 
Sao không quên hết đi? làm như không có gì ấy 
Tôi biết – những chữ viết lên: gồm cả nét gấp khúc 

Thì điều gì làm mẫu mực nhất thiết – cho một chữ 
Gọi là vĩnh cửu – có tai nghe- có mắt trông và 
Có tâm tư để suy nghĩ khi đang nắm giữ ấn vàng? 
Nỗi lơ đễnh nhớ, nỗi dào dạt quên: nỗi nào vây bủa 

Khoảnh khắc chuyển động: giống như – uống trà 
Không ngủ được là vì cùng lúc: vị chẳng dừng lại 
Nỗi niềm riêng hay chung cứ thế cùng thao thức 
Chữ nào nói hết: để chỉ mình mới hiểu ta – tình yêu 

2h sáng 28 -08-2006 

Thảo luận cho bài: "Khoảnh Khắc"