Khóc Bằng Phi

Tác giả:

(1829-1883)

Ới Thị Bằng ơi ! Đã mất rồi,
Ới tình, ới nghĩa, ới duyên ơi !
Mưa hè nắng chái oanh ăn nói,
Sớm ngõ trưa sân liễu đứng ngồị
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại để dành hơị
Mối tình muốn dứt càng thêm bân,
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôịThảo luận cho bài: "Khóc Bằng Phi"