Khóc báo Dân

Tác giả:

Oe oe một tiếng chốc trăm năm,
Trông thấy khôn ngăn giọt luỵ ngầm.
Thần thánh vẫn thiêng sao thảm đạm!
Giang sơn chưa chết há âm thầm?
Vài hồi trống tủi sai đường tính,
Mấy lũ dân đen miệng nó câm.
Còn vợ còn chồng còn đẻ nữa,
Trên đường sự sống phải đồng tâm!
(1938)

Báo Dân: tờ báo của Đảng Cộng sản ở Trung Bộ, xuất bản ở Huế, bị Pháp đóng cửa năm 1938.

Thảo luận cho bài: "Khóc báo Dân"