Khóc chị quá cố

Tác giả:

Giam thư song hạ bất kham phi,
Trường đoạn nam phong khốc tỷ bi.
Nhị đệ phiêu linh vi khách nhật,
Lão thân tiều tuỵ ký cư thì.
Thân gia hữu hận tâm nan hoá,
Thiên địa vô tình lệ ám thuỳ.
Tòng thử hồ đầu thanh trủng thảo,
Liên tuần trệ vũ quản sinh ly.

Dịch nghĩa

Dưới cửa sổ, không mở nổi bức thư dán,
Gió nam làm đứt ruột buồn khóc chị.
Ngày em trai thứ hai trôi nổi nơi đất khách,
Là lúc cha mẹ già tiều tuỵ về ở với chị.
Bản thân và gia đình có mối hận lòng không tiêu hoá nổi,
Trời đất dửng dưng lệ thầm rơi.
Từ đây cỏ trên mồ xanh đầu hồ,
Tuần này đến tuần khác luôn đẫm nước mưa để giữ vẻ sinh ly.
Tác giả làm bài này sau khi nhận được thư nhà báo tin chị gái mất. Trước bài này của tác giả là bài “Đắc gia thư thị nhật tác”.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Khóc chị quá cố"