Khóc Cho Yêu Thương

Tác giả:

Khóc Cho Yêu Thương

 Ngoại Quốc (Hàn Quốc)


LV: Lê Quang


Ðêm nay em rong chơi, đi qua phố đông anh đang nơi đâu
Có biết chăng em đang nơi đâu, tương tư tháng ngày đôi môi như khô
Hỡi anh đêm đêm em mơ, mơ anh trở về đem bao yêu thương
Không thể nào, thể nào biết anh yêu nay đang nơi đâu

Nhớ anh và ngày dài, từng chiều ngồi đây nghe mưa
Giấc mơ thuở nào, ngọt ngào, tình đầu vội vàng người trao cho em
Hãy quay về, dù rằng nhạt nhòa, cuộc tình ngày xưa phôi pha
Em tìm anh, anh yêu ơi, ohohoh yeah

Mặt trời lên sáng nay cho dấu yêu
Ðừng cho cách xa người yêu hỡi
Mùa đông đã qua tìm trong nỗi nhớ anh ơi quay về
Ngày buồn lạnh lùng rồi qua mau, ngàn năm mãi nhớ
Tình còn trong mắt ai đem giấc mơ
Bàn tay ấm êm cùng năm tháng
Giọt mưa sẽ rơi về trên dĩ vãng yêu thương hôm nào
Một mình giọt lệ nào chua cay, khóc cho yêu thuơng

(Bouce with me, bouce with me, com’on and bouce with me..
Let see you bounce with me. Bouce.. )
Ði, đêm em đi ôm nỗi buồn trong mưa bay anh đang nơi đâu
Hỡi người phút đắm đuối đã xa, mang theo cô đơn
Nhớ anh, đêm em mơ mơ anh trở về đem bao yêu thương
Khóc nhé anh, em ôm trong tim bao nhiêu bóng hình lòng buồn đợi chờ
Nhớ anh và ngày dài, từng chiều ngời đây nghe mưa
Giấc mơ thưở nào, ngọt ngào, tình đầu vội vàng người trao cho em
Hãy quay trở về, dù rằng nhạt nhòa, cuộc tình ngày xưa phôi phai
I love you, I hurt you, I need you just to beat you. 


Thanh Thảo version
——————

Đêm nay em rong chơi đi qua phố đông
Anh đang nơi đâu có biết chăng
Em đang nơi đây tương tư
tháng ngày đợi chờ mỏi mòn.
Hỡi anh đêm từng đêm em mơ
anh quay trở về đem bao yêu thương
Không thể nào thể nào biết
anh yêu đang nơi đâu.
Nhớ anh và ngày dài từng chiều
ngồi đây nghe mưa giấc mơ thủơ nào
ngọt ngào tình đầu vội vàng người trao
cho em hãy quay trở về dù rằng
nhạt nhòa cuộc tình ngày xưa phôi pha.
Em tin anh anh yêu ơi.
Mặt trời đang sáng nay cho dấu yêu
tình cho cách xa người yêu hỡi
mùa đông đã qua tìm trong nỗi nhớ
anh ơi quay về, ngay buồn lạnh lùng
rồi qua mau ngàn năm mãi nhớ.
Tình trong con mắt ai đêm giấc mơ
bàn tay ấm êm cùng năm tháng giọt mưa
sẽ rơi trên dĩ vãng yêu thương hôm nào.
Một mình giọt lệ nào chua cay khóc cho yêu thương
Đi đi đêm em đi ôm nỗi buồn trong mưa bay
anh đang nơi đâu hỡi người,
dám đuồi đã xa mang theo cô đơn
nhớ anh đem em mơ anh trở về đem bao yêu thương,
khóc nhớ anh em ôm trong tim
bao nhiêu bóng hình lòng buồn đợi chờ.
I love you, I het’ you,
I nick u a tret ma met u
na’ na nanh` na na` nanh`
Na na` nanh` na na`.

Thanh Thảo trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Khóc Cho Yêu Thương"