Khóc Cùng Mưa (Rain And Tears)

Tác giả:

Khóc Cùng Mưa (Rain And Tears)

 Ngoại Quốc (English)


Phạm Duy


Ôi cuộc sống! Nước mắt đầy!
Nỗi nhục tháng ngày, kiếp sống lê lết, ôi đắng cay!
Lệ tuôn rơi, cuộc sống tơi bời
Thấy rằng nỗi buồn như nước mưa xuống vơi đầy.
Bao nhiêu tháng ngày buồn tênh
Ôi nước mắt đầy khoé mắt xanh
Lệ như mưa, khóc cho người
Vẫn phải sống còn, theo với lẽ sống trong đời.
. . . . . . .
Cho tôi chỗ ngồi ngoài nắng
Khao khát ôi ái tình đằm thắm
Đau lòng khóc dưới nắng hồng
Sẽ chờ mát lòng với nước mưa ướt thơm nồng
Mưa và khóc, đã tới rồi
Đáy lòng bít bùng không có tia nắng sáng soi
Lệ và mưa, đến với tôi
Này nắng soi, xin nắng tới cho thật mới… 

 

Thảo luận cho bài: "Khóc Cùng Mưa (Rain And Tears)"