Khóc Giùm Dĩ Vãng Trong Tôi

Tác giả:

Viễn xứ suốt bấy nhiêu năm

Dưng không cuộc sống thăng trầm – ngày qua
Tha hương – ký ức nhạt nhòa
Tàn hơi kỷ niệm, xót xa dòng đời
Khóc dùm dĩ vãng trong tôi :
Tuổi thơ nhón gót xa rời tầm tay
Cánh diều – mơ ước – hao gầy
Câu hò, lời hát – hôm nay không còn
Bờ đê, bờ trúc – sắt son
Quanh co lối nhỏ hao mòn bước chân
Khói lam ấm áp lan dần
Gốc rơm, bờ rạ – tình thân xóm làng
Nay ngồi khóc kiếp lang thang
Nửa vòng trái đất – bẽ bàng – quê tôi
Khóc cho tình giữa con người
Đang mờ nhạt nét , đang rơi , lạc loài
Khóc cho hạnh phúc ngày mai
Dĩ vãng vuột mất, mắt cay – lệ trào

Khóc cho qúa khứ – nhói đau
Ai người níu kéo hư hao cuộc đời ?

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Khóc Giùm Dĩ Vãng Trong Tôi"