Khóc Nhau

Tác giả:

Ngày ấy xa rồi tuổi ngây thơ

Nơi phương trời đó chẳng phai mờ

Thành phố êm đềm ngày xưa cũ

Vẫn sống trong tôi thuở dại khờ

Ghềnh Ráng năm nào vẫn còn đây

In trên biển vắng dáng thanh gầy

Gió chiều xô lệch nghiêng tà áo

Vẫn cứ vui đùa nước với mây

Áo trắng tan trường áo trắng bay

Che nghiêng vành nón dáng trang đài

Bây giờ áo trắng đâu còn nữa

Chỉ còn nước mắt khóc chua cay

Bạn bè thương quá khắp mười phương

Có nhớ gì không những đoạn trường

Đêm qua nhận được tin hung báo

Cô bạn ngày xưa khóc tiễn chồng

Tim tôi ai rạch một đường đau

Mắt bỗng cay cay lệ bỗng trào

Thương bạn, thương mình, thương áo trắng

Bây giờ còn lại với chiêm bao!

Nguyenthitehat

Thảo luận cho bài: "Khóc Nhau"