Khóc Vệ Lan

Tác giả:

(1901-1986)

Yêu nhau năm tháng cách xa nhau
Ngấm lệ chưa khô đã bác đầu
Một sớm em đi, tình lỡ dở
Trọn đời anh chịu kiếp thương đaụ
Nắng mưa, đất khách hoa tàn tạ
Mưa gió mồ em cỏ dãi dầu
Ngọc nát vàng phai đau đớn nhẽ
Tìm em còn có tháy em đâu !

Tìm em còn có thấy em đâu !
Biết nói cùng ai chuyện bể dâu
Mở đọc thư xưa, thư ố lệ
Giờ xem ảnh cũ, ảnh phai mầụ
Gương còn luyến bóng, người đâu mất !
Đêm đã tàn canh, mộng cũng sầu
Lấy bút đề thơ, thơ ngấn lệ
Giòng thơ hoen ố mấy giòng châu .

Thu 1960

 

Thảo luận cho bài: "Khóc Vệ Lan"