Khoe kiến thức

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Khoe kiến thức


Hai ông quan võ đi xem tuồng Tam Quốc, đến màn "Thất Cầm Mạnh Hoạch", ông nọ nói với ông kia:

– Không ngờ cháu chắt thầy Mạnh mà cứng đầu cứng cổ như vậy!

Ông kia nghe, bẻ lại:

– Cháu chắt thầy Mạnh, cứng cổ thì cứng, chớ định sao nổi Khổng Minh là cháu chắc đức Khổng Tử!

Thảo luận cho bài: "Khoe kiến thức"