Khóe Mắt Giai Nhân

Tác giả:

Người yêu ơi

tình mình như một bài thơ
Bị anh ngắt ngang vội vã
Bởi tại anh . . .
bước vào đời như con chứng mã
Ôm mộng vẫy vùng bốn biển lập thân
Mình gặp nhau,
Em, …khóe mắt giai nhân
Ánh mắt dịu dàng
dễ làm mềm lòng dũng sĩ
Em yêu hỡi,
Anh đã cố cương lòng xóa niềm ủy mị
Dù tình yêu đã cao ngất đỉnh trời
Tình trong anh, sóng dậy ngập trùng khơi
Nhưng mộng lớn bắt anh …
vùi sâu cuộc tình mới chớm
Anh đã sợ . . .
tình em…tấm hồng nhung thật lớn
Quấn chắt chân người làm chí cả tiêu tan
Vẻ ngoài anh,
loài dã thú ngang tàng
Nhưng mềm yếu . . .
trước dáng hiền mỹ nữ
***

Nguyễn Tâm Hàn

 

Thảo luận cho bài: "Khóe Mắt Giai Nhân"