khói cay một chuốc (lệ trào đắng môi!)

Tác giả:

chiều vàng nhạt nắng

mây ngủ lưng trời
lối về phố hẹn
rêu phủ tình tôi

cõng trên nỗi nhớ
cánh cò ca dao
mùa đông kỷ niệm
chìm vào chiêm bao

khói cay một chuốc
(lệ trào đắng môi!)
sóng đừng xô nữa
người thương xa rồi

07.25.02

Thảo luận cho bài: "khói cay một chuốc (lệ trào đắng môi!)"