Khơi Lửa

Tác giả:

Mặt trời đêm khuya hỏa châu 

Vùng hoàng hôn trôi tuổi thơ
Từng muà thu trôi ước mơ
Chiều xưa mưa tang thấu trời

Người còn mang bao chí thiêng
Lòng vì quê dâng tấm thân
Thề nguyền thân trai tử sinh
Ngờ đâu tang thương phủ về

Mắt hờn căm liều con nước
Bao nhiêu sóng cuốn thân tàn
Chết cho đời còn mơ ước
Người đi mong mai sẽ về

Đêm còn ước mơ
Sao chẳng bừng sáng ?

Trời Đông mây đen vần uất hờn
Sao đêm tối mãi chưa tỉnh giấc
Non nước tôi ai đem trút mãi
Cơn giông tố tràn quê hương

Bàn tay ai người nước Việt
Noi gương chí cả vang nòi giống
Đêm tối sao ai đem trút mãi
Cơn giông tố về quê tôi

Ánh bình minh ngày vui đến
Cho con cháu ngẫng cao trời
Phá đau buồn ngày đen tối
Cờ bay tung tăng phố phường

Đêm tràn ước mơ
Đêm tối đã sáng !

Người ơi mau qua tận bến bờ
Khơi đêm tối những ngọn lửa quý
Anh với em vai thiêng chí cả
Mang no ấm về quê cha

Người ơi mau qua rừng núi đồi
Khơi đêm tối những thân lửa sáng
Chung sức hi sinh cho đất tổ
Mang ngày mới đến quê cha

Cát Biển
19-4-2003

Thảo luận cho bài: "Khơi Lửa"