Khói Sương..!!

Tác giả:

Muốn bỏ đất trời.. – biết trốn đâu?
Bỏ vầng trăng khuyết khiến ta sầu
Bỏ đi tất cả đời lưu lạc
Bỏ cả tình yêu trót nhuốm đau

Ta chừ thấy lạ, chẳng còn quen
Lạ cả đất trời, lạ thế gian!
Ta hỏi thân ta còn chốn cũ
Hay đà trôi nổi kiếm tìm em

Nhân thế ai vui, lấm bụi hồng?
Ta về buồn với lá Thu phong
Ơ hay! bỗng la… mùa thay áo
Đổi áo em hồng, thay trắng trong

Áo mỏng em mang tựa khói sương
Ôm sầu thiên cổ phủ tình buồn
Em đi bỏ lại thiên đường vắng
Một góc hồn ta lệ bỗng tuôn

Mãi mãi dâng em một khối tình
Tìm em trong nỗi nhớ chênh vênh
Em đi quên hẹn thề muôn kiếp
Ta viếng mộ sầu … cỏ vẫn xanh.!!

(CA 09/07/02)
(cảm hứng họa thơ Nguyên Sa)

Thảo luận cho bài: "Khói Sương..!!"