Khói Thuốc Làm Lệ Rơi (Smoke gets in your eyes)

Tác giả:

Khói Thuốc Làm Lệ Rơi
(Smoke gets in your eyes)

 Kern, Jerome


Lữ Liên


 

Ôi! Ðời vẫn hay hoài nghi
Tình biết đâu mà có
Khiến tôi phải lên tiếng
Ðã yêu là phải nghe
Lắng nghe đáy cõi lòng

Ôi! Ðời vẫn cho tình nhân
Là rất hay mù quáng
Ðã khơi lửa tình lên
Khói bốc loà từ tim
Khói cay mờ hoen mi

Cười đùa với người đã nghi ngờ tình duyên
Với những người hoài nghi yêu đương
Rồi khóc từ lúc tôi vừa nhìn thoáng
Thấy duyên tình dễ chóng tan

Hỡi ôi! Thật đáng nghi tình yêu
Lệ đã rơi chẳng dấu
Khói mắt ngấn lệ viền quanh
Khói hay lệ trong mắt
Khói cay làm lìa ai!

 

 

Thảo luận cho bài: "Khói Thuốc Làm Lệ Rơi (Smoke gets in your eyes)"