Khói Yên Thế

Tác giả:

Ngựa Ô-truy lao cầu vồng Yên Thế
Râu cắm rừng quanh ánh mắt sao bay
Ngựa Ô-truy phi một đêm đến cửa Bồ Đề
Bờm nhả khói
Đuôi dựng mây
Hí lửa dài
Vó chồm nghiêng soái phủ

Nhe răng cười

Trai Cầu Vồng Yên Thế đã đi

Nguồn:
– Hoàng Cầm – Tác phẩm – Thơ, NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá và Ngôn ngữ Đông Tây, 2002
– Hoàng Cầm, Về Kinh Bắc, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Khói Yên Thế"