Khốn Đốn

Tác giả:

sáng …. 

viền nắng dung nhan em mười mấy

đêm ….
đổ về ngang ngửa dáng huyền hư

rồi tuổi nhỏ xô đi – cho đổ gẫy
cho một trời bất tuyệt ngất trầm tư

một lần lớn lên mấy lần khốn đốn
ngày xa em muốn … chít
một lần
!

(chôm vài từ của bùi giáng tiên sinh)

(… từ một thời là nhóc)

CV

Thảo luận cho bài: "Khốn Đốn"