Khôn lớn

Tác giả:

Em khôn lớn và tình ta có tuổi
Cốm nổi vàng mộng cuối đổi gam thu.

Thảo luận cho bài: "Khôn lớn"