Không Bao Giờ Đời Thiếu Tình Thương

Tác giả:

Không Bao Giờ Đời Thiếu Tình Thương

Nguyễn Tấn Hưng Kìa, dòng sông xuôi ngang cầu ván
Ðây, dừa tơ bao quanh đồng áng
Mái tranh quê in bóng thênh thang
Ven bờ đê thêm đàn trâu, nghé

Tiếng tù và kêu vang đón chào
Ta cùng nhau bước mau đến nào
Kìa, đồng xanh xinh tươi màu áo
Ðây, vườn cây đơm bông xoài, táo
Bóng chim bay lơ lửng trên cao
Chung niềm vui ân tình gởi trao

Chúng ta cùng về đây cày cấy
Chúng ta cùng về đây làm mùa
Sống cuộc đời ngày thêm sung sướng
Sống cuộc đời ngày thêm lên hương
Không bao giờ đời thiếu tình thương…

Tiếng mẹ hiền ru con sớm chiều
Ta đừng quên nhớ ơn rất nhiều
Kìa, đàn con bông hoa hàm tiếu
Ðây, mẹ lo cơm canh, giường chiếu
Gió bên hiên, trăng sáng nguyên tiêu
Ôi, thần tiên, bao điều mến yêu 

 

Thảo luận cho bài: "Không Bao Giờ Đời Thiếu Tình Thương"