Không Bao Giờ Xa Nhau

Tác giả:

Không Bao Giờ Xa Nhau

( chưa biết )


Trình bày:
Hạ Vy

 


Em van vái ông trời
Em còn có anh muôn đời
Cho dù em yêu anh trong nỗi đắng cay
Dù trông gai chen lối yêu dài
Cho dù cạm bẫy giăng đầy
Em thề yêu anh mà thôi
ĐK:
Trời cho em trái tim yêu anh
Dù sông dù núi cách ngăn không phai nhòa
Lòng yêu anh như biển dâng trào
Không sợ gió tuôn mưa gào
Xin trời chứng cho lòng em

( => Em van vái ……… )
( => ĐK …….. )

 

Thảo luận cho bài: "Không Bao Giờ Xa Nhau"