Không Chừng

Tác giả:

Không chừng đời nổi cơn ghen
Khi anh níu áo, khi em đáp tình

Không chừng phố núi thêm xanh
Khi em làm gió, khi anh mưa về

Không chừng bến lú bờ mê
Ta thôi động sóng còn nghe động trời

Thảo luận cho bài: "Không Chừng"