Không Còn Thương Nhớ Người Yêu

Tác giả:

Không Còn Thương Nhớ Người Yêu

 ( chưa biết )


Tôi không còn thương nhớ người yêu
Từ em “cô dâu” sính lễ qua cầu
Cưới hỏi người ta đầy yêu dấu
nỡ quên kỷ niệm ngày thơ ấu
Trò chơi tôi “Chú rể” còn em làm “Cô dâu”.

Tôi không còn thương nhớ người ta
Tìm quên thâu đêm quán ngõ say mềm
Với ai chẳng lần mình quen biết
Với ai chẳng cần gì tha thiết
Tôi quên người quên cả “chính” tôi.

ĐK:

Thưở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng
Nếu như khi vắng em rồi
Chắc là tôi sẽ đớn đau
Để bây giờ em cho tôi hiểu đời
Tôi đã “mất” em thật rồi
Thì tôi cũng vậy mà thôi.

Nên không còn thương nhớ đầy vơi
Giờ không yêu ai cũng chẳng yêu mình
Chỉ vui với cuộc đời đây đó
Cùng vui với bạn bè sương gió
Tôi không còn thương nhớ đến ai….. !!!

 

Thảo luận cho bài: "Không Còn Thương Nhớ Người Yêu"