Không đề

Tác giả:


Đêm thu huyền ảo
Một bóng hình trăng
Soi tình ai đó
ngóng người muôn

năm !!!

Thảo luận cho bài: "Không đề"