Không Đề

Tác giả:


Ðưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa

 

Thảo luận cho bài: "Không Đề"