Không Đề

Tác giả:

Em cười em nói như chim hót 
Thiên nhiên là một chiếc lồng trời
Sao tôi dại dột đi giăng bẫy
Rượt bắt em hoài đến hụt hơi

Thảo luận cho bài: "Không Đề"