Không Đề

Tác giả:

Sắc lá phong rực vàng lên lần cuối

Trái mùa thu chín vội trước khi xa
Như ngọn đèn lửa bùng lên rực rỡ
ánh hoàng hôn rực cháy trước hiên nhà

Cũng có thể mùa thu chưa hết
Vẫn còn đang lưu luyến khách đi qua
Cũng có thể là tôi đến chậm
Thấy màu mây rừng lá tưởng còn thu

Mạc Tư Khoa 9-1987

Xuân Quỳnh

Thảo luận cho bài: "Không Đề"