Không đề 2

Tác giả:

Thôi, thôi em cứ lấy chồng 
Ta đi biệt xứ, còn mong nỗi gì ? 
Ta mừng em lễ vui qui 
Đợi ta chi nữa ? Phí đi cả đời ! 
Ta dù cách biệt phương trời 
Mong em hạnh phúc như lời ước xưa 
Ông trời lại bắt đầu mưa 
Ngoài kia có kẻ vẫn chưa muốn về 
Dẫu rằng ruột dạ tái tê … 

hanvinh 15.10.2001

Thảo luận cho bài: "Không đề 2"