Không Đề

Tác giả:


Rừng nào hoa quế rụng
Cho em bước cùng theo chân anh
Đất tràn hoa quế rụng
Nắng vàng đợi mãi ánh sao xanh

Nhà hoang phong lan nở
Em sẽ ở lại với anh cả một một hôm
Ngồi quanh phong lan nở
Nói cho nhau nghe về những người
vẫn còn yêu nhau mãi
Và quên đi những người
không còn muốn ở lại với nhau .

 

Thảo luận cho bài: "Không Đề"